Mottagande av Använd Glykol

Vi hjälper er med att ta hand om Använd Glykol. Då alternativet, att köra glykolen till förbränning belastar både miljön och din ekonomi.

På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylen- och propylenglykol i separata emballage. För effektivare rening, ber vi er att inte förorena Använd Glykol med annat avfall/farligt avfall.

Vi kan även hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag.

Recyctec Holding AB (publ)

Ideon Gateway Forskningsbyn Ideon 223 70 Lund

Scheelevägen 27, Lund 010-33 00 288

Log in with your credentials

Forgot your details?